Noordzeeloket

Windenergie op zee

Windmolenpark op de Noordzee

Nederland gaat steeds meer duurzame energie opwekken, de traditionele energiebronnen raken op. Naast schone energie levert windenergie werkgelegenheid en economische kansen op. Meer over Windenergie op zee

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie biedt Nederland de kans om op tijd na te denken over de consequenties van onze activiteiten op zee voor het mariene milieu en het gebruik van de Noordzee op langere termijn. Meer over Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Europese Commissie - Maritieme zaken en visserij

Al sinds 1982 hebben we in Europa een gemeenschappelijk visserijbeleid. Eigenlijk werden er in de vroege jaren 70 al visserijzaken op Europees niveau geregeld. Meer over Europese Commissie - Maritieme zaken en visserij