Noordzeeloket

Windenergie op zee

Windmolenpark op de Noordzee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang. Meer over Windenergie op zee

Zwerfvuil op zee

Zwerfvuil op de Noordzee

Zwerfvuil op zee is een groeiend probleem. Naast communicatie, bewustwording en schoonmaakacties ligt de nadruk op preventie door bronaanpak en het sluiten van .... Meer over Zwerfvuil op zee

Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Kyte vliegers

De Noordzee neemt een bijzondere plaats in binnen het Nederlandse watersysteem. Op de Noordzee moet een groot aantal (gebruiks-)functies worden afgewogen om de .... Meer over Beleidsnota Noordzee 2016-2021

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie biedt Nederland de kans om op tijd na te denken over de consequenties van onze activiteiten op zee voor het mariene milieu en het gebruik ... Meer over Kaderrichtlijn Mariene Strategie

EC - Maritieme zaken en visserij

Al sinds 1982 hebben we in Europa een gemeenschappelijk visserijbeleid. Eigenlijk werden er in de vroege jaren 70 al visserijzaken op Europees niveau geregeld. Meer over EC - Maritieme zaken en visserij

Rijksorganisaties met beheertaken

Boeien leggen

Het beheer van de Noordzee en de beheertaken die samenhangen met het gebruik van de Noordzee, zijn in handen van meerdere organisaties .... Meer over Rijksorganisaties met beheertaken