Noordzeeloket

Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Dit orgaan coördineert de ontwikkeling van beleid en bereidt besluiten voor over het beheer van de Noordzee. Meer over Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Windenergie op zee

Windmolenpark op de Noordzee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang. Meer over Windenergie op zee

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie biedt Nederland de kans om op tijd na te denken over de consequenties van onze activiteiten op zee voor het mariene milieu en het gebruik ... Meer over Kaderrichtlijn Mariene Strategie

EC - Maritieme zaken en visserij

Al sinds 1982 hebben we in Europa een gemeenschappelijk visserijbeleid. Eigenlijk werden er in de vroege jaren 70 al visserijzaken op Europees niveau geregeld. Meer over EC - Maritieme zaken en visserij