IDON

Het Noordzeeloket is de gemeenschappelijke informatiesite van de departementen die in IDON beleid voor de Noordzee afstemmen en samenwerken aan het beheer van de Noordzee. De Coördinerende rol van IDON zorgt ervoor dat de ministeries beleid maken vanuit één gezamenlijke visie op de toestand Meer over IDON

Projecten

Beleid en regelgeving

De aandacht voor het economisch belang van de Noordzee neemt toe. Naast bestaande en soms al eeuwenoude gebruiksfuncties, zoals scheepvaart en visserij, komen nieuwe innovatieve vormen van gebruik op, bijvoorbeeld energiewinning en maricultures. Meer over Beleid en regelgeving

EC - Maritieme zaken en visserij

Al sinds 1982 hebben we in Europa een gemeenschappelijk visserijbeleid. Eigenlijk werden er in de vroege jaren 70 al visserijzaken op Europees niveau geregeld. Meer over EC - Maritieme zaken en visserij

Interacties gebruiksfuncties

Een van de uitgangspunten van het Noordzeebeleid is meervoudig ruimtegebruik. Dit is ook een van de toetselementen (toets 2) van het afwegingskader. Meer over Interacties gebruiksfuncties

Noordzeeloket