IDON

Het Noordzeeloket is de gemeenschappelijke informatiesite van de departementen die in IDON beleid voor de Noordzee afstemmen en samenwerken aan het beheer van de Noordzee. De Coördinerende rol van IDON zorgt ervoor dat de ministeries beleid maken vanuit één gezamenlijke visie op de toestand Meer over IDON

Projecten

Windenergie op zee

Nederland gaat steeds meer duurzame energie opwekken, de traditionele energiebronnen raken op. Naast schone energie levert windenergie werkgelegenheid en economische kansen op. Meer over Windenergie op zee

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De KRM biedt Nederland de kans om op tijd na te denken over de consequenties van onze activiteiten op zee voor het mariene milieu en het gebruik van de Noordzee op langere termijn. Meer over Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie

EC - Maritieme zaken en visserij

Al sinds 1982 hebben we in Europa een gemeenschappelijk visserijbeleid. Eigenlijk werden er in de vroege jaren 70 al visserijzaken op Europees niveau geregeld. Meer over EC - Maritieme zaken en visserij

Noordzeeloket