Veiligheidszone ingesteld voor scheepvaart rondom offshore testsite bij Scheveningen

Op ongeveer tien kilometer ten westen van Scheveningen ligt een gebied in zee van ongeveer zes vierkante kilometer dat bestemd is voor een offshore testlocatie, het ‘North Sea Innovation Lab’. Noordzeeboerderij B.V. is de vergunninghouder van deze testsite. Om de veiligheid voor de scheepvaart binnen en rond de testlocatie beter te waarborgen is er een veiligheidszone met bijbehorend toegangsverbod voor het gebied ingesteld per 16 april 2024. Er geldt een uitzondering voor bestemmingsverkeer. Dit is bepaald in het besluit van algemene strekking voor het instellen van een veiligheidszone voor de testlocatie van de Noordzeeboerderij B.V. voor de kust van Scheveningen (Stcrt. 15 april 2024, 12535).

Het North Sea Innovation Lab is een offshore testlocatie waar nieuwe duurzame innovaties op zee getest worden. De testlocatie is opgedeeld in zes stukken grond van elk één vierkante kilometer. De activiteiten die plaatsvinden op de verschillende stukken grond variëren en bevinden zich zowel op de bodem, in de waterkolom als op het wateroppervlak. Zo vindt op één van de delen een testproject plaats waarbij energie wordt geproduceerd met drijvende zonnepanelen. Deze drijvende zonnepanelen liggen op het wateroppervlak en kunnen een gevaar vormen voor de scheepvaart. Op korte termijn komt daar een tweede testproject voor de opwekking van zonne-energie bij. Dit gebeurt met een installatie waarbij de zonnepanelen op een drijvend platform liggen, dat 9 meter boven het wateroppervlak uitsteekt. Ook deze installatie kan een gevaar vormen voor de scheepvaart. Op de website van de Noordzeeboerderij is actuele informatie te vinden over welke activiteiten in de plots plaatsvinden: Offshore Test Site - North Sea Farmers.

Veiligheidszone North Sea Innovation Lab
Overzicht ligging North Sea Innovation Lab en veiligheidszone. Linksboven windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Zie voor meer informatie het noordzeeloket.nl.