Friese Front

Het Friese Front ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder, omvat een zeegebied van circa 2.880 km² en is uitsluitend vogelrichtlijngebied. Een aanmeldings­procedure bij de Europese Commissie is niet nodig, omdat het gebied direct door Nederland als vogelrichtlijngebied kan worden aangewezen.

Friese Front (decoratieve afbeelding)

Op het Friese Front komen vier vogelrichtlijnsoorten voor, namelijk grote jager, grote mantelmeeuw, zeekoet en kleine mantel­meeuw. Omdat de drie meeuwensoorten waarschijnlijk in aantallen zullen afnemen door het terugdringen van de discards in de visserij (Gemeenschappelijk VisserijBeleid (pdf, 2 MB)) wordt het Friese Front uitsluitend aangewezen voor de Zeekoet. De zeekoet voldoet aan het criterium dat er regelmatig meer dan 20.000 individuen in het gebied verblijven.

Vogelrichtlijngebied

Het Friese Front is uitsluitend aangewezen als vogelrichtlijngebied. Om die reden is de habitatrichtlijn niet van toepassing, is er voor dit gebied geen habitattype aangegeven en zal het direct worden aangewezen als Natura 2000-gebied. Naar verwachting gebeurt dat begin 2015. Vanaf dat moment geldt een periode van drie jaar tot het moment waarop het beheerplan gerealiseerd moet zijn.