Maritieme zones

Het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties – waarvan Nederland verdragspartner is – maakt onderscheid tussen zeegebied binnen en buiten de rechtsmacht van kuststaten. De Noordzee valt in zijn geheel binnen de rechtsmacht van de omliggende kuststaten. De grenzen van het Nederlands deel van de Noordzee zijn in 1958 vastgelegd in een verdrag met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Maritieme zones

Het Nederlands deel van de Noordzee wordt ook aangeduid als Nederlands Continentaal Plat (NCP) of Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Voor beide gelden dezelfde grenslijnen, maar de twee begrippen zijn gerelateerd aan verschillende delen van de Nederlandse wetgeving (zie ook EEZ en NCP).

De zone tussen de kustlijn en 12 mijl uit de kust is de territoriale zee. Hier binnen zijn alle Nederlandse wetten van kracht. Buiten de territoriale zee geldt alleen de wet- en regelgeving die daarvoor van kracht is verklaard. Zowel de territoriale zee als het Nederlands gebied daarbuiten is onderverdeeld in subzones waarvoor specifieke wetgeving van toepassing is.

De maritieme zones worden gepubliceerd door de Dienst der Hydrografie van Defensie.

Documenten en publicaties

BREIN Herziening 2023 - Eindrapport (pdf, 1.2 MB)

Juridische Grenzen en Zones op de Noordzee 2015