Rijksorganisaties met beheertaken

Het beheer van de Noordzee en de beheertaken die samenhangen met het gebruik van de Noordzee, zijn in handen van meerdere organisaties bij de ministeries van Infrasructuur en Milieu, Economische Zaken, Defensie, Financiën en Veiligheid en Justitie.

Beheertaken Noordzee