Kustwacht en Kustwachtcentrum

De Kustwacht is een publieke organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. samen bij handhaving en dienstverlenende taken op de Noordzee. Aansturing van de Kustwacht voor de dienstverlenende taken (nautisch beheer en optreden bij incidenten en calamiteiten) vindt plaats door de minister van Infrastructuur en Milieu. Aansturing voor de handhaving (algemene handhaving, handhaving milieuwetgeving, verkeersveiligheid en visserij) vindt plaats door de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN), waarin de betreffende ministeries vertegenwoordigd zijn. De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer en de taakuitvoering van de Kustwacht.

De Kustwacht levert een bijdrage aan:

 • Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
 • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
 • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

De Kustwacht doet dit door de volgende dienstverlenings- en handhavingstaken uit te voeren:

Dienstverleningstaken

 • Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer
 • Opsporing en Redding (Search and Rescue/SAR)
 • Rampen- en Incidentbestrijding
 • Medische hulpverlening
 • Nautisch beheer (vaarwegmarkering, zeeverkeersonderzoek)
 • Nautische berichtgeving
 • Ruimen van explosieven

Handhavingstaken

 • Algemene politietaak
 • Douanetoezicht (in-, uit- en doorvoer van goederen)
 • Toezicht op het milieu
 • Toezicht op de visserij
 • Toezicht op het scheepvaartverkeer
 • Toezicht op de uitrusting van schepen
 • Toezicht op de mijnbouwactiviteiten op de Noordzee
 • Grensbewaking


Relevante links