Defensie

De onderstaande beheertaak die samenhangt met het gebruik van de Noordzee, is in handen van het ministerie van Defensie.

Dienst der Hydrografie

Voert systematisch onderzoek uit naar de toestand van de zeebodem en is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van nautische gegevens in de wateren van het koninkrijk.

Film over de Dienst der Hydrografie (klik op de afbeelding)

q31f1rw-still-middel

Koninklijke Marechaussee (KMar)

De Koninklijke Marechaussee is een militaire organisatie met een gevarieerd takenpakket zoals grensbewaking, beveiliging en politietaken. De grensbewakingstaak wordt uitgevoerd in ondergeschiktheid aan het gezag van VenJ. De KMar houdt toezicht op in- en uitreizende personen en dus ook op de Noordzee. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van controles en versterking van de informatiepositie over de passagiers en bemanningsstromen op zee. Een aantal fysieke controles van bv cruiseschepen en ferry’s wordt aan land gecontroleerd.