Noordzeeatlas

De Noordzeeatlas bevat thematische kaarten van de Rijksoverheden, die een taak hebben op de Noordzee.

Deze atlas is in meerdere edities verschenen (1987, 1992 en 2004). De atlas uit 2004 is gedeeltelijk gedigitaliseerd en de kaarten uit die uitgave zijn digitaal te bezoeken via de links onderaan deze pagina.

De Noordzeeatlas bevat kaarten met gegevens die betrekking hebben op het watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee.

De Noordzeeatlas 2004 is vervaardigd in opdracht van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON), een samenwerkingsverband van ministeries die een taak op de Noordzee hebben.

De digitale kaarten van de Noordzeeatlas 2004 zijn toegankelijk via de onderstaande indeling. Na 2004 zijn er nog enkele kaarten toegevoegd.

Set Onderwerp Omschrijving
Thema's
I Watersysteem Kaarten over de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de Noordzee en hoe deze zich ontwikkelen.
II Gebruik De Noordzee wordt gebruikt voor visserij, de winning van delfstoffen en opwekking van (wind)energie, maar fungeert ook als netwerk van scheepvaartroutes en herbergt diverse kabels en leidingen.
III Beleid en beheer De regels voor menselijk gebruik, de internationale afspraken daarover en min of meer vastomlijnde plannen voor de toekomst.