Noordzeeatlas

De Noordzeeatlas bevat thematische kaarten van de Rijksoverheden, die een taak hebben op de Noordzee.

De Noordzeeatlas bevat kaarten met gegevens die betrekking hebben op het watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee. In eerste instantie is er een beperkte set van kaarten opgenomen, maar deze zal in de loop der tijd steeds verder worden uitgebreid.

De Noordzeeatlas is vervaardigd in opdracht van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON), een samenwerkingsverband van ministeries die een taak op de Noordzee hebben.

Set Onderwerp Omschrijving
Thema's
I Watersysteem Kaarten over de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de Noordzee en hoe deze zich ontwikkelen.
II Gebruik De Noordzee wordt gebruikt voor visserij, de winning van delfstoffen en opwekking van (wind)energie, maar fungeert ook als netwerk van scheepvaartroutes en herbergt diverse kabels en leidingen.
III Beleid en beheer De regels voor menselijk gebruik, de internationale afspraken daarover en min of meer vastomlijnde plannen voor de toekomst.