Noordzeeatlas

Deze atlas is in meerdere edities verschenen (1987, 1992 en 2004). De atlas uit 2004 is gedeeltelijk gedigitaliseerd en de kaarten uit die uitgave zijn digitaal te bezoeken via de links aan de rechterkant van deze pagina.

De Noordzeeatlas bevat kaarten met gegevens over het watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee.

De Noordzeeatlas 2004 is vervaardigd in opdracht van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON (Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee)), een samenwerkingsverband van ministeries die een taak op de Noordzee hebben.

Actuele Geo-informatie en kaarten

Diverse organisaties ontsluiten geo-informatie over de Noordzee. Hieronder een aantal geo-producten:

Nationaal Georegister

Nationaal Georegister

Het Nationaal Georegister richt zich op de professionele gebruiker. Dit kan een Geo-ICT (Informatie Communicatie Technologie) specialist zijn op zoek naar datasets, services of andere geo-informatie elementen. Dit register bevat meer dan 150 kaarten over de Noordzee.

Informatiehuis Marien

Monitoringsagenda

Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Defensie. Het IHM biedt een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee

Zandwinstrategie op zee

Zandmotor okt 2011

Deze site is gemaakt voor de zandwinstrategie op de Noordzee. Zeezand wordt vooral gebruikt als ophoogzand op land (ongeveer 20 miljoen m3/jaar), terwijl kustsuppletie jaarlijks ruim 14 miljoen m3 zand vergt.

MWTL Meetnet chemie

Bodemonderzoek 2

Deze GeoWeb-viewer toont de meetpunten van het MWTL-Chemie meetnet (MWTL = Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) voor oppervlaktewater, zwevende stof en sediment.