Geografische informatie

Het beheer van de Noordzee kan niet zonder betrouwbare geografische informatie. Kaartbeelden en de daarin verwerkte gegevens zijn nodig voor de regie op het ruimtegebruik, voor het beoordelen van de ruimtelijke effecten van activiteiten en bij vrijwel alle communicatie tussen de partijen die bij het gebruik van de Noordzee zijn betrokken.

Rijkswaterstaat heeft daarom actuele geografische informatie over de bestaande gebruiksfuncties beschikbaar. Via de mapviewer kan men deze data bekijken.
Opvragen van de informatie kan bij servicedesk-data@rws.nl

Kaarten Noordzeeatlas

Een andere bron van geografische informatie is de Noordzeeatlas, die is gemaakt in opdracht van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON). Deze atlas bevat kaarten over de fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem, over het gebruik en over het beleid en beheer van de Noordzee. Alle kaarten zijn gebaseerd op de meest recente informatie die in kaartvorm kan worden gepresenteerd. Momenteel is een nieuwe versie van de Noordzeeatlas in voorbereiding waarin kaartgebruikers interactief bepaalde keuzes kunnen maken.