Klaverbank

De Klaverbank ligt zo’n 160 km ten noorden van Den Helder. Door de natuurlijke harde ondergrond bevinden zich hier riffen met een grote variatie aan zeedieren zoals geweispons, de zeemuis, kalkroodvier, dodemansduim en zeeraspen.

Bescherming Natura2000

De Klaverbank is in 2016 aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is aangewezen voor Habitattype H1170: riffen. Daarnaast is het gebied ook aangewezen voor een drietal zeezoogdieren: de bruinvis, de grijze zeehond en de gewone zeehond.

Maatregelen voor de visserij

Binnen de Klaverbank zijn vanaf 2023 vier verschillende gebieden het gehele jaar door gevrijwaard van bodemberoerende visserij. Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Zie ook het nieuwsbericht.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet natuurbescherming).