Friese Front

Het Friese Front ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder. Het is een front waar verschillende waterstromen bij elkaar komen.

Het Friese Front is gedurende enkele maanden gesloten voor staand wantvisserij, ingesteld vanwege het foerageren van zeekoeten, volgens de Vogelrichtlijn.

Bescherming Natura2000

Het Friese Front is in 2016 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (VR) voor de zeekoet (A199).


Bescherming KRM

Op basis van de KRM is besloten om in het Friese Front delen van het bodemecosysteem te beschermen. Dit is vastgelegd in het voorgaande Programma van maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2012-2020). In de huidige Programma van Maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2022-2027) is het oostelijk KRM-gebied Friese Front vergroot met 1014 km2.

Maatregelen voor de visserij

Momenteel gelden er nog geen maatregelen voor de visserij op de Doggersbank. Hieraan wordt gewerkt conform de afspraken uit het Noordzeeakkoord en het Programma Noordzee 2022-2027.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet Natuurbescherming) t.a.v. Natura 2000-gebied.

Links

Nadere Effect Analyse Friese Front (pdf, 2.9 MB)

Doeluitwerking Friese Front (pdf, 1.4 MB)


Kaart Friese Front

Friese Front

Downloads