Friese Front

Het Friese Front ligt ongeveer 75 km ten noorden van Den Helder. Het is een front waar verschillende waterstromen bij elkaar komen.

Bescherming Natura2000

Het Friese Front is in 2016 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (VR) voor de zeekoet (A199).
Bescherming KRM

Op basis van de KRM is besloten om in het Friese Front delen van het bodemecosysteem te beschermen. Dit is vastgelegd in het voorgaande Programma van maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2012-2020). In de huidige Programma van Maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2022-2027) is het oostelijk KRM-gebied Friese Front vergroot met 1014 km2.

Maatregelen voor de visserij

Vanaf 8 maart 2023 gelden er visserijbeperkingen op het Friese Front. Twee gebieden, die beschermd zijn op basis van de KRM, zijn het gehele jaar door gevrijwaard van bodemberoerende visserij. Daarnaast is het gehele Natura2000 gebied Friese Front een deel van het jaar (1 juni t/m 30 november) gevrijwaard van visserij met kieuw- en warnetten, enkele uitzonderingen daargelaten.

Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Zie ook het nieuwsbericht.

Maatregelen voor andere activiteiten

In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet Natuurbescherming) t.a.v. Natura 2000-gebied.

Links

Nadere Effect Analyse Friese Front (pdf, 2.9 MB)

Doeluitwerking Friese Front (pdf, 1.4 MB)


Kaart Friese Front

Friese Front

Downloads