Centrale Oestergronden

De Centrale Oestergronden liggen zo’n 100 km ten noordwesten van de Waddeneilanden, tussen de Doggersbank en het Friese Front. Het gebied is kenmerkend doordat het ten opzichte van de omgeving een dieper stuk zeebodem is tot zo’n 40 tot 50 meter diep. Het gebied heefteen slibrijke bodem.

Bescherming KRM

Op basis van de KRM is besloten om in de Centrale Oestergronden delen van het bodemecosysteem te beschermen.  Dit is vastgelegd in het voorgaande Programma van maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2012-2020). In de huidige Programma van Maatregelen (Mariene Strategie deel 3, 2022-2027), zijn de Centrale Oestergronden vergroot met 1062 km2.

Maatregelen voor de visserij

Momenteel gelden er nog geen maatregelen voor de visserij op de Doggersbank. Hieraan wordt gewerkt conform de afspraken uit het Noordzeeakkoord.

Maatregelen voor andere activiteiten

Zijn hier (nog) niet van toepassing.


Kaart Centrale Oestergronden

Centrale Oestergronden