FAQ Hollandse Kust (zuid)

Op de Nederlandse Noordzee worden vanaf 2018 tot en met 2030 windparken gebouwd om Nederland te voorzien van hernieuwbare energie en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. In 2020 zijn de windparken Borssele kavel I t/m V in bedrijf genomen. Vanaf 2021 tot en met 2023 wordt gewerkt aan de bouw van vier windparken in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Meer informatie over windenergie op zee

Voor meer informatie over windenergie op zee kunt u terecht op www.windopzee.nl of www.noordzeeloket.nl.