FAQ Hollandse Kust (noord)

Bouw Hollandse Kust (noord)

In Nederland willen we dat in 2030 minimaal 27 procent van alle gebruikte energie uit duurzame energiebronnen komt. In 2050 moet dit bijna 100 procent zijn.

Er wordt hard gewerkt aan meer windenergie op de Noordzee omdat dit sterk bijdraagt aan het behalen van deze doelen.

Meer windenergie op zee draagt hiermee ook bij aan het verwezenlijken van de hernieuwbare energiedoelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs.

De Routekaart windenergie op zee laat zien waar windparken liggen of komen te liggen. Op dit moment en de komende jaren werken we aan de uitvoering van de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030.

Op de Routekaart is te zien welke windenergiegebieden al gerealiseerd zijn en welke gerealiseerd zullen worden tot 2030. Op dit moment wordt er gewerkt aan de bouw van twee windenergiegebieden, dit zijn Hollandse Kust (zuid) (gestart in 2021) en Hollandse Kust (noord) (gestart in 2022).

In deze Q&A ligt de nadruk op de bouw van windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Meer informatie over windenergie op zee

Voor meer informatie over windenergie op zee kunt u terecht op www.windopzee.nl of www.noordzeeloket.nl.