Bruine Bank

De Bruine Bank is een zandig gebied gelegen in het westelijke deel van de Nederlandse Noordzee tegen de grens van het Verenigd Koninkrijk aan, ten hoogte van Amsterdam. Het vormt een kenmerkende verhoging in de diepe zee; het hoogste punt van de Bruine Bank ligt op 16 meter beneden zeeniveau. De algehele diepte varieert tussen de -16 en -50 meter. Daarnaast tref je hier zandduinen aan die wel tot 20 meter hoog kunnen worden vanaf de zeebodem.

De Bruine Bank is met haar natuurwaarden een aantrekkelijk gebied voor vogels, vissen en zeezoogdieren zoals bruinvissen. In de wintermaanden komen er enorm veel vogels af op het gebied door de hoge voedselbeschikbaarheid, waaronder alken en zeekoeten. Ook is het een belangrijk paaigebied voor bijvoorbeeld kabeljauw, haring en makreel.

Bescherming Natura2000

De  Bruine Bank is in 2021 aangewezen (pdf, 289 kB) als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn voor de dwergmeeuw (A177). Daarnaast wordt de Bruine Bank ook aangewezen voor de volgende trekkende vogelsoorten: A016 jan-van-gent, A175 grote jager, A187 grote mantelmeeuw, A200 alk en A199 zeekoet.


Maatregelen voor de visserij

Momenteel gelden er nog geen maatregelen voor de visserij op de Bruine Bank. Hieraan wordt gewerkt volgens de afspraken uit het Noordzeeakkoord en het Programma Noordzee 2022-2027.


Maatregelen voor andere activiteiten
In dit gebied geldt een Wnb-vergunningplicht (volgens de Wet Natuurbescherming).


Kaart Bruine Bank

Bruine Bank