Borkumse Stenen

De Borkumse Stenen ligt ten noorden van Schiermonnikoog. Het gebied grenst aan de zuidkant aan de Noordzeekustzone en aan de oostkant aan het Duitse beschermde gebied ‘Borkum Riffgrund’. Er bevinden harde structuren op de bodem zoals grind en stenen, zwerfkeien en korstachtige structuren.

Bescherming KRM

Het gebied Borkumse Stenen is aangewezen als beschermd KRM-gebied (maatregel conform KRM artikel 13.4) voor het herstel van het zeebodemecosysteem. Dit is vastgelegd in het huidige Programma van maatregelen (Mariene Strategie deel 3).


Maatregelen voor de visserij

Momenteel gelden er nog geen maatregelen voor de visserij op de Doggersbank. Hieraan wordt gewerkt conform de afspraken uit het Noordzeeakkoord en het Programma Noordzee 2022-2027..


Maatregelen voor andere activiteiten
Zijn hier (nog) niet van toepassing.