Het eerste jaar van HID Willy Dekker

Sinds maart 2022 werkt Willy Dekker als hoofdingenieur-directeur (HID) Zee en Delta bij Rijkswaterstaat, eerst waarnemend, later formeel. De Noordzee staat hoog op haar agenda: “het is er vol en druk en er concurreren vele functies om schaarse ruimte. Dat vraagt van alle partijen dat ze oog hebben voor elkaars belangen”.

WillyDekker_34A8899-highres
Willy Dekker

Willy werkte haar hele loopbaan bij de overheid, in het ruimtelijk domein. Onder andere bij Dienst Landelijk Gebied, enkele gemeenten, in het buitenland én – de afgelopen tien jaar – bij Rijkswaterstaat. Voordat ze overstapte naar de functie HID Zee en Delta, was ze programmadirecteur Assetmanagement bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en directeur Netwerkmanagement bij Zee en Delta.

Sinds maart 2022 ben je waarnemend HID Zee en Delta. Wat trok je aan in deze functie?

“Ik vind Rijkswaterstaat een prachtige organisatie om voor te werken. De taken zijn maatschappelijk zeer relevant en duidelijk zichtbaar. Sinds ik er werk kan ik niet meer normaal door Nederland rijden: overal zie ik de resultaten van ons werk. Het bijzondere aan Zee en Delta is dat deze dienst veel grote wateren beheert, waaronder de Noordzee. Daar komen veel functies samen, er zijn veel stakeholders en dan is er ook nog de internationale context. Het is complexe materie en daar houd ik van.”

Je volgt Theo van de Gazelle op, die met pensioen is gegaan en een indrukwekkende loopbaan achter de rug heeft. Wat neem je van hem mee?

“Theo is natuurlijk iconisch, die heeft hele grote schoenen om in te stappen. Hij had twee steekwoorden ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’, die waren heel belangrijk voor hem. Die twee woorden neem ik zeker over. Ik vind het belangrijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan, moeite doen om elkaar te begrijpen en respect hebben voor elkaar. Maar ik ben natuurlijk geen Theo, ik probeer mezelf te blijven met al mijn competenties en gebreken.”

Wat typeert je aanpak/ stijl van leidinggeven?

“Ik ben iemand die mensen veel ruimte geeft maar die ook graag in de inhoud duikt. Ik ben nieuwsgierig van aard en stel veel vragen. Ik krijg mee dat ik scherp en kritisch ben en dat komt omdat ik onderwerpen wil doorgronden. Dat helpt me om mijn werk goed te doen en te kijken waar mijn toegevoegde waarde zit. Zo kan ik vanuit mijn positie als HID onderwerpen soms vanuit een breder perspectief bekijken. Wat zijn bredere effecten van besluiten? Of hoe pakken anderen dat aan? Maar ik duik heus niet overal diep in, dat is niet nodig. Ik heb veel vertrouwen in de kennis van anderen.

Welke Noordzeethema’s staan voor jou hoog op de agenda?

“Dat zijn er veel, maar ik wil er twee noemen. In de eerste plaats de combinatie van functies op de Noordzee. Dat vraagt om samenwerking, zowel op interdepartementaal niveau, als met publiek-private gebruikers én in internationaal verband. Een thema zoals ecologie houdt niet op bij de grenzen van landen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als Rijkswaterstaat weten waar we voor staan en wat onze rol is. En tegelijkertijd moeten we heel veel oog hebben voor de belangen van de ander. Het is heel bijzonder dat zoveel departementen zo’n sterke bereidheid hebben om samen te werken op de Noordzee. Het gaat erom dat we kijken hoe we elkaar kunnen helpen terwijl we ook naar het geheel blijven kijken, zodat we het beste resultaat bereiken voor de maatschappij. Dat vraagt om durf en vertrouwen in elkaar.

Een tweede thema is ‘meebewegen’ met wat de maatschappij van ons vraagt. Dat is niet nieuw. Rijkswaterstaat bestaat 225 jaar en heeft zich telkens aangepast aan de context. Dat is nog steeds onveranderd actueel. Denk maar aan de versnelling van de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee. We bereiden ons nu voor om de groei naar 21 GW in 2030 mogelijk te maken. Dat heeft natuurlijk effect op de omvang van de taken die we al uitvoerden voor de ministeries van EZK en IenW, zoals vergunningentrajecten, ecologische onderzoeken en kavelbesluiten. Maar het raakt ook onze kerntaak, de rol die we als beheerder op de Noordzee hebben. Als er meer dynamiek is op de Noordzee, hebben we ook meer te doen op dat gebied. Denk aan toezicht en handhaving, waarvoor we bevoegd gezag zijn!”

Hoe verloopt het contact met de andere departementen?

Dat loopt veelal via de directeuren van Zee en Delta. Zelf ben ik vrij direct betrokken bij de Kustwacht, die taken uitvoert voor zes ministeries. Ik ben voorzitter van het Kustwacht viermanschap (het dagelijks bestuur van de Kustwacht) en het Kustwacht zevenmanschap (het dagelijks bestuur plus vertegenwoordigers van de ministeries). We bespreken dan plannen en taken op het gebied van handhaving, dienstverlening en maritieme security. Via die lijn komt er veel samen over de Noordzee.”

Tenslotte: op LinkedIn is te lezen dat je sterkste drijfveren ‘rentmeesterschap en samenwerking’ zijn en dat Pippi Langkous jouw grootste inspiratiebron is. Kan je dat toelichten?

“Met rentmeesterschap bedoel ik dat ik me erg bewust ben van de invloed van mijn handelen op anderen en op mijn omgeving. Het liefst laat ik de wereld een stukje beter achter dan dat ik hem aantrof. Dat is niet gemakkelijk, maar het zit altijd in mijn achterhoofd en ik voel me daar verantwoordelijk voor. Daarmee is samenwerking voor mij onlosmakelijk verbonden. Ik geloof in de kracht van een diverse groep en de kennis van het geheel. Dat kan alleen als we elkaar opzoeken.

En wat me in Pippi inspireert is de onvoorwaardelijkheid waarmee zij mensen tegemoet treedt. Ze heeft oprecht interesse in anderen en helpt hen, zonder dat ze er iets voor terugverwacht.

Zo wil ik ook graag omgaan met mensen, open en met aandacht, en zonder oordelen of eigenbelang. Niet nemen, maar geven.”