22 en 23 mei: topconferentie DG’s Noordzeelanden

Begin 2023 lanceerden Nederland en Frankrijk het ‘Greater North Sea Basin Initiative (GNSBI)’. Met als doel: het versterken van de integrale samenwerking tussen de Noordzeelanden, op het gebied van energietransitie, natuurbescherming, duurzame voedselproductie en transport. Op 22 en 23 mei 2023 vindt in Parijs een topconferentie plaats.

Odilia Scholvinck van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is projectleider van het initiatief, dat in het Nederlands ‘het grote Noordzee initiatief’ wordt genoemd. Zij werkt daarvoor samen met haar directe collega’s van de afdeling ‘zee’, met andere departementen én met internationale partners. De plannen voor 2023 zijn groots. “Er zijn dit jaar twee topevenementen: één op hoog ambtelijk niveau (met directeuren-generaal) en één op ministerieel niveau”, aldus Odilia.

Mei 2023: topevenement op DG-niveau

De eerste topbijeenkomst vindt plaats op 22 en 23 mei 2023, in Parijs. Odilia vertelt: “We organiseren dit evenement samen met de Fransen en het zal gezamenlijk worden voorgezeten door de Franse DG’s van energie, maritieme ruimtelijke planning, ecologie en visserij en hun Nederlandse counterpartners: Jaap Slootmaker, Michel Heijdra en Donné Slangen. Alle DG’s van de Noordzeelanden op deze onderwerpen zijn uitgenodigd, in totaal 36. Ook de Europese Commissie is uitgenodigd. De belangrijkste vragen voor het evenement zijn:

  • Ervaren we dezelfde druk op de ruimte op de Noordzee?
  • Ervaren we dezelfde transities?
  • Hebben we hetzelfde beeld van de ruimtelijke problematiek, zoals spanningen tussen gebruikers en effecten op het ecosysteem?
  • Zien we in dat we internationaal moeten samenwerken om elkaar te helpen, beter aan de slag te kunnen met de transities en mogelijk tot win-win oplossingen te komen?"

Voorbereiding van het evenement

Odilia: “In de voorbereiding van het evenement overleg ik bijna dagelijks met mijn Franse counterpartner. Ook werk ik nauw samen met de collega’s van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), vooral met degenen die betrokken zijn bij de ‘North Seas Energy Cooperation’ (NSEC). Zowel voor ons initiatief als voor hen vormt het spanningsveld tussen de energietransitie en ecologie een belangrijk item. Samen bespreken hoe we dat volledig kunnen incorporeren in het programma.”

NSEC 2022-05-19 (25)

Najaar 2023: topevenement op ministerieel niveau

“In het najaar vindt de jaarlijkse NSEC-conferentie plaats, waar energieministers bij elkaar komen. Nederland is dit jaar voorzitter. Het doel van die conferentie is om op ministerieel niveau de verschillende spanningsvelden tussen gebruikers van de grote Noordzee te bespreken en richting te geven aan het oplossen van deze spanningen.

We zijn nu aan het bekijken hoe wij het initiatief voor versterkte integrale internationale samenwerking daar onder de aandacht kunnen brengen. Hoe dat verder wordt ingevuld hangt samen met de resultaten van de bijeenkomst van de DG’s in mei.”

Inhoudelijke basis voor het Grote Noordzee Initiatief

“Het initiatief bouwt voort op bestaande organisaties en kaders zoals NSEC, het OSPAR-verdrag en de North Seas Maritime Spatial Planning collaboration group. Een belangrijke vraag is hoe we bestaande (vaak sectorale) samenwerkingsverbanden beter kunnen verbinden, zodat we tot een meer integrale aanpak op de Noordzee kunnen komen. Ook het onderzoek dat in bestaande kaders gebeurt vormt belangrijke input voor het initiatief. Een voorbeeld is het onderzoek dat de ruimtelijke werkgroep van NSEC heeft uitgevoerd.

Je zou kunnen zeggen dat de trekker van die werkgroep (Rob Gerits) en ik spiegelambtenaren zijn. Hij is vooral technisch inhoudelijke betrokken en ik meer vanuit beleid en governance. De inhoudelijke resultaten leveren input voor het gesprek dat tijdens de internationale evenementen zal worden gevoerd.”

Wat is de grootste uitdaging?

“Ik zie dat veel landen dezelfde druk op de ruimte ervaren en het goed willen oplossen. De wil is er, maar het is logistiek en politiek-bestuurlijk lastig. Hoe zorg je ervoor dat de betrokken mensen op alle niveaus bij elkaar komen, een goed gesprek voeren en samenwerken? Wij hopen dat ons initiatief daarvoor een stimulans is en helpt om richting te geven aan een duurzaam en verantwoord ruimtegebruik op de Noordzee.”