Impressie van de European Maritime Day 2022

Na de succesvolle 2021 editie van de European Maritime Day in Den Helder, was het dit jaar de beurt aan Italië om de EMD conferentie te organiseren. Op 19-20 mei vond het jaarlijkse evenement plaats in de Italiaanse havenstad Ravenna. Voor de deelnemende politici, wetenschappers, NGO’s en andere partijen die betrokken zijn bij het Europees marien/maritiem beleid, was een inspirerend programma samengesteld met sprekers vanuit de hele wereld. Wat waren de hoogtepunten van de EMD 2022?

Sea Cities Round Table

Aan de vooravond van de EMD vond een rondetafelgesprek plaats tussen bestuurders uit de havensteden Den Helder, Ravenna, Brest, Cork en Svendborg. Dit gesprek werd geleid door Lodewijk Abspoel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op de agenda stonden onder meer de energietransitie op zee, de gevolgen van de zeespiegelstijging en het omvormen van de havensteden tot eigentijdse, bruisende plekken om te wonen en te werken. Namens Den Helder schoof wethouder Wouters aan. Zijn verhaal over het Helderse plan om de zeedijk te verbreden en daarop woningen te ontwikkelen, had hij een spannende en interessante casus voor het Inter-Visie gesprek.

Het gesprek eindigde in een constructieve dialoog. Alle deelnemers inclusief de vertegenwoordigers van DG Mare van de Europese Commissie, waren het erover eens dat de EMD een mooie gelegenheid biedt voor kuststeden om kennis te delen en van elkaar te leren. Ook gaven ze aan kansen te zien om in de toekomst intensiever met elkaar op te trekken, de verbinding te leggen met meer (EMD) havensteden en samen concrete voorstellen te maken om het Europees geïntegreerd Maritiem beleid, en de duurzame blauwe economie te versterken.

De officiële aftrap

De eurocommissaris in gesprek met het Youth Panel

Op donderdagochtend 19 mei opende Virginijus Sinkevičius, de Eurocommissaris van Milieu, Oceanen en Visserij, het officiële programma met een toespraak waarin hij nogmaals zijn betrokkenheid bij de Europese Green Deal benadrukte en inging op het belang van het beschermen van de oceaan voor toekomstige generaties. In de plenaire bijeenkomst was verder uiteraard veel aandacht voor de energietransitie op zee en het RePowerEU plan de afhankelijkheid van niet-EU energiebronnen af te bouwen.

Breed programma

Het centrale thema van EMD 2022 was ‘Sustainable blue economy for green recovery’. Na de gezamenlijke openingsbijeenkomst, hadden de deelnemers de keuze uit allerlei workshops en lezingen. Zo waren er diverse sessies over de uitdagingen en best practices van de EU Green Deal ambities in relatie tot de (grensoverschrijdende) Maritieme Ruimtelijke Planning processen van de lidstaten. Ook Nederland leverde hier een bijdrage aan. Namens het MinisterImpressie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gaf Nathalie Scheidegger een toelichting op het eMSP project voor de Noord- en Oostzee en de Nederlandse Community of Practice Noordzee. Verder waren er verschillende pitchsessies, waarin organisaties de kans kregen om hun ideeën, plannen en projecten te delen.
Natuurlijk konden alle bijeenkomsten ook online gevolgd worden, en was er tussen de bedrijven door volop gelegenheid om te netwerken en contacten te leggen.

Meer dan beleid

De laatste jaren is de EMD steeds meer uitgegroeid tot een podium voor allerlei organisaties en initiatieven die zich richten op de zee en onze relatie daarmee. Ook Ravenna gaf hen alle ruimte.

  • Het Youth4Ocean Forum presenteerde zich in een panelgesprek met de Eurocommissaris. Deze ging onder meer in op het belang van goede samenwerking voor het behoud van de oceaan en het leven van de planeet. Sinkevicius noemde het source-to-sea concept dat ook Nederland omarmt als voorbeeld van samenwerking tussen kuststaten en de zogenoemde ‘land-locked-countries’.
  • EU4Ocean is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen en delen van initiatieven op het gebied van ‘Ocean Literacy’.
  • Het netwerk van Blauwe scholen in Europa is inmiddels een groot succes. De Dr. Jac. P. Thijsseschool in Den Helder kreeg tijdens de EMD 2021 als eerste in de EU het BlueSchool certificaat uitgereikt, op dit moment zijn er al 126 Europese scholen aangesloten.

Op naar de EMD 2023

De EMD is elk jaar weer een mooie gelegenheid voor iedereen in de marien/maritieme wereld om ideeën uit te wisselen over de toekomst van de zee en het Europese geïntegreerde maritiem beleid. Daar komen regelmatig nieuwe initiatieven uit voort. Zo deed Nederland vorig jaar in Den Helder, het voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken voor een integrale Europese strategie voor de Noordzee. Dit initiatief krijgt nu een vervolg. Met name Frankrijk is geïnteresseerd in Europese samenwerking om tot goede afspraken over de ontwikkeling van de Noordzee te komen, en ook diverse andere landen, regio’s, gemeenten en uiteraard de Europese Commissie geven al aan de meerwaarde van zo’n initiatief in te zien. Komend jaar zetten we daarom in op verdere concretisering van de plannen voor versterkte internationale samenwerking rond de grote Noordzee. Meer nieuws hierover verwachten we op de EMD van 2023 in de Franse havenstad Brest, so stay tuned!

REPowerEU Nederland ondertekende in het kader van het RePowerEU op 18 mei 2022 samen met Denemarken, Duitsland en België de Esbjerg Verklaring met onder meer de ambitie om 150 GigaWatt aan wind op zee te realiseren voor 2050. Dit als reactie op de plannen die de Europese Commissie ontvouwden over hernieuwbare energie en de eigen energievoorziening van de EU.


Nederland ondertekende in het kader van het RePowerEU op 18 mei 2022 samen met Denemarken, Duitsland en België de Esbjerg Verklaring met onder meer de ambitie om 150 GigaWatt aan wind op zee te realiseren voor 2050. Dit als reactie op de plannen die de Europese Commissie ontvouwden over hernieuwbare energie en de eigen energievoorziening van de EU.