Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 42

Header nieuwsbrief IDON

Vissers, natuurbeschermers en het Haaien & roggenplan

In het nieuwe Haaien- en roggenactieplan (2022-2027) gaan visserij- en natuurbeleid prima samen. De uitvoering van het plan gaat zorgen voor een win-win situatie voor zowel natuurorganisaties als de visserij, voorspellen betrokken experts.

Steeds meer plannen voor windparken op de Noordzee

De Europese Unie streeft voor 2030 naar 60 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie in alle Europese wateren. Alles wijst erop dat deze ambitie ruimschoots gerealiseerd kan worden. Dat volgt uit recent onderzoek dat de NSEC liet uitvoeren.

22 en 23 mei: topconferentie DG’s Noordzeelanden

Begin 2023 lanceerden Nederland en Frankrijk het ‘Greater North Sea Basin Initiative (GNSBI)’. Met als doel: het versterken van de integrale samenwerking tussen de Noordzeelanden, op het gebied van energietransitie, natuurbescherming, duurzame voedselproductie en transport. Op 22 en 23 mei 2023 vindt in Parijs een topconferentie plaats.

Het eerste jaar van HID Willy Dekker

Sinds maart 2022 werkt Willy Dekker als hoofdingenieur-directeur (HID) Zee en Delta bij Rijkswaterstaat, eerst waarnemend, later formeel. De Noordzee staat hoog op haar agenda: “het is er vol en druk en er concurreren vele functies om schaarse ruimte. Dat vraagt van alle partijen dat ze oog hebben voor elkaars belangen”.

Visserijbeperkende maatregelen in natuurgebieden op de Noordzee

8 Maart 2023 was een gedenkwaardige dag voor de Nederlandse Noordzeenatuur. Ver op zee werden drie natuurgebieden (deels) gesloten voor de bodemberoerende visserij. Dit moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit behouden blijft en de natuur de gelegenheid krijgt om zich te herstellen.

SAVE THE DATE! Noordzeedagen 2023 - Verandering - de enige constante in de Noordzee

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft dit jaar de eer om de Noordzeedagen te organiseren.

De locatie van het event is uiteraard op Texel: het programma zal zich op 28 en 29 september afspelen in de evenementenhal van De Krim.