Sociaal-cultureel

Er zijn van oudsher sociaal-culturele relaties tussen de bewoners van de kust en de activiteiten op zee. Generaties van vissers hebben de cultuur van lokale kustplaatsen bepaald. Meer recent heeft de recreatiesector een belangrijke stempel gedrukt.

De beleving van de zee speelt een belangrijke rol. De zee in zijn geheel draagt als erfgoed bij aan de identiteit van Nederland. Dat erfgoed is ook verder landinwaarts terug te vinden in musea en op historische gebouwen zoals in Amsterdam en Groningen.

Documenten en publicaties

Programma Noordzee 2022-2027 (pdf, 172 kB)

Nationaal waterprogramma 2022-2027 (pdf, 131 kB)