Ruimtelijke planning

Bij de ruimtelijke planning van activiteiten op zee en aan de kust wordt in ieder geval rekening gehouden met de wisselwerking voor zover het directe fysieke relaties betreft, zoals de locatie van een haven en een scheepvaartroute of de kabelverbinding tussen een windpark en het aanlandingspunt.

Met meer indirecte relaties wordt niet altijd vooraf volledig rekening gehouden, zoals de benodigde ruimte voor assemblage van windparken. In verband met de haalbaarheid van het beleid is het efficiënt een meer structurele analyse van deze afgeleide relaties te maken. Hier liggen voor de private sector mogelijkheden om in te spelen op kansen die zich voordoen. Zo is privaat een innovatief idee ontwikkeld om gebruik te maken van een haven op zee voor de assemblage van windparken, niet alleen op het Nederlandse deel maar ook ten behoeve van die van de buurlanden.

Documenten en publicaties

Programma Noordzee 2022-2027 (pdf, 172 kB)