De 5 toetsen van het afwegingskader

In onderstaand figuur zijn de vijf toetsen van het afwegingskader weergegeven. Hieruit wordt duidelijk dat de toetsen wel volgtijdelijk, maar niet noodzakelijkerwijs allemaal worden doorlopen. Een toelichting op de toetsen 1 t/m 5 is weergegeven in het linker menu.

De vijf toetsen van het afwegingskader