Start en voortgang bouw windparken Hollandse Kust

Maandag 17 oktober is windparkeigenaar Crosswind gestart met het heien van de funderingen voor Hollandse Kust (noord), zo’n 18,5 kilometer uit de kust vanuit Egmond aan Zee. De heiwerkzaamheden voor het zuidelijker gelegen windpark Hollandse Kust (zuid) zijn begin september afgerond. De 140 funderingen waarop de turbines van dit park geplaatst worden, zijn verankerd in de Noordzeebodem.

Start bouw Hollandse Kust (noord)

Het heien van windpark Hollandse Kust (noord) gaat de komende maanden dagelijks door, zonder winterstop. Alleen bij ongunstige weersomstandigheden zoals harde wind en hoge golfslag, worden de werkzaamheden stilgelegd. Medio 2023 zijn de heiwerkzaamheden van de 70 funderingen voor de turbines van dit windpark naar verwachting afgerond. Eind volgend jaar moet het park operationeel zijn. Tijdens de bouw is er een veiligheidszone ingesteld rond de bouwkavel. Binnen die zone geldt een toegangsverbod. Op het Noordzeeloket is hierover meer informatie te vinden.

Voortgang bouw Hollandse Kust (zuid)

Voor Hollandse Kust (zuid) zet windparkeigenaar Vattenfall, nu de funderingen zijn geplaatst, de volgende stap in het bouwproces: het verder aanleggen van de kabels, het plaatsen van de turbines en het aansluiten op het elektriciteitsnet. Halverwege volgend jaar zullen de turbines zijn geplaatst. Het windpark levert naarmate er meer turbines staan, gestaag meer duurzame energie. Voor dit windpark is tijdens de bouw één veiligheidszone aangewezen dat het gehele windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) omsluit. Daarbinnen geldt een toegangsverbod. Zie meer informatie op het Noordzeeloket.

Meer lezen?

Meer informatie is te vinden op het Noordzeeloket onder Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (zuid). Via de sites van Crosswind (Hollandse Kust (noord)) en van Vattenfall (Hollandse Kust (zuid)) is de bouwvoortgang te volgen.