Veiligheidszone ingesteld in offshore windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Op 15 oktober 2022 start de bouw van een nieuw windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Met het oog op de veiligheid tijdens de bouwperiode is er een veiligheidszone rond kavel V ingesteld. Binnen deze veiligheidszone geldt een algeheel toegangsverbod. Het besluit over de veiligheidszone is 13 oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ligt in de Noordzee voor de kust van Noord-Holland, op 18,5 kilometer afstand vanaf Egmond aan Zee en op 22 kilometer vanaf Haven IJmuiden. Met het besluit van algemene strekking over de veiligheidszone voor kavel V is het gebied alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Doorvaart en medegebruik is op dit moment niet toegestaan. Met de instelling van de veiligheidszone is een veilige aanleg en exploitatie van het windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) beoogd.

In het windenergiegebied ligt sinds 2008 het Prinses Amalia Windpark. De al eerder ingestelde veiligheidszone voor Prinses Amalia Windpark met de daarin opgenomen voorwaarden blijft onveranderd van kracht (Stcrt. 2018-22895).

Meer informatie lees je op het Noordzeeloket.

Kaartje windenergiegebied HKN
Figuur 1: Veiligheidszone rond kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord)