Wozep Nieuwsflits - mei 2022

header_nieuwsbrief_WOZEP_02_logo
Wozep Nieuwsflits - mei 2022

Beste geïnteresseerden in Wozep,

Begin april vond de Conference on Wind energy and Wildlife impacts (CWW) plaats. Nederland was gastland van deze internationale conferentie. Velen van ons hebben elkaar daar getroffen, we hebben ons ondergedompeld in informatie, hebben kennis uitgewisseld en we zijn geïnspireerd geraakt om in volle vaart door te gaan met ons werk. Dat laatste geldt in elk geval voor het Wozep-team! Een van de dingen die opvielen tijdens CWW2022 is de aandacht voor de effecten van windenergie op zee voor het ecosysteem. Ook Wozep ziet dit als een belangrijk onderzoekspoor.

Copyright DMP - Vissen - Kabeljauw - Gadus morhua - 001

Kabeljauw - Gadus morhua  Copyright Dutch Maritime Productions

Tegelijkertijd blijft onderzoek naar het effect van windparken op populaties van specifieke soorten van belang. Deze mei-nieuwsflits is een vogelspecial met aandacht voor twee onderzoeken: een naar de mogelijke invloed van windpark Borssele op broedende zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in de Zuidwestelijke Delta, het andere onderzoek is gericht op potentiële hinder die broedende grote sterns kunnen ondervinden van bestaande of nog aan te leggen offshore windparken. Zoals vaak het geval is leveren deze onderzoeken weer nieuwe vragen op, maar zeker ook interessante resultaten.

Veel leesplezier gewenst! Een nieuwsbericht over CWW2022 is overigens te vinden op het Noordzeeloket.

Ingeborg van Splunder

Projectmanager Wozep

Interview Ingeborg Noordzeeloket

Lees ook het interview met Ingeborg op het Noordzeeloket: 'Meer kennis van ecologische effecten is essentieel bij versnelling windenergie op zee'

Effect windpark Borssele op broedende meeuwen

Sinds eind 2020 is het windpark Borssele operationeel. In de omgeving van dit park, dat zo’n 20 km van de kust van Zeeland ligt, bevinden zich meerdere broedkolonies van de zilvermeeuw (Larus argentatus) en de kleine mantelmeeuw (Larus fuscus). Vanuit het Wozep-programma willen we daarom weten of broedende zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in de Zuidwestelijke Delta worden beïnvloed door het windpark Borssele (en de direct daaraan grenzende Belgische windparken).

Lees meer over het onderzoek.

Reageren op zee foeragerende grote sterns in de broedtijd op de aanwezigheid van offshore windparken?

Om meer inzicht te krijgen in de vraag of de aan de Nederlandse kust broedende grote sterns hinder kunnen ondervinden van bestaande of nog aan te leggen offshore windparken, is hier gedurende drie seizoenen (2019-2021) onderzoek naar gedaan met behulp van GPS-loggers.

Lees meer over het onderzoek.