Medegebruik windparken Noordzee Stap 3

Stap 3 Vergunningaanvraag

Stap 3 Vergunningaanvraag

Medegebruik_windparken_V4_Pagina_3 Stap 1 Vooroverleg Stap 2 Pre-beoordeling Veiligheid Duur vergunning Uitzondering Financiële zekerheid Kaderrichtlijn Mariene Strategie Archeologische vindplaatsen

Hotspots

Stap 1 Vooroverleg

Ga naar Stap 1

Stap 2 Pre-beoordeling

Ga naar Stap 2

Veiligheid

In de beoordeling van uw vergunningaanvraag zullen mogelijke veiligheidsrisico’s worden afgewogen. Indien nodig zullen voorschriften worden opgenomen om de deze risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. Markering Om de nautische veiligheid te vergroten kan het nodig zijn om markering op of rondom uw installaties aan te brengen. De Kustwacht beoordeelt of dit noodzakelijk is. De kosten voor markering komen voor rekening van de initiatiefnemer

Duur vergunning

Starten binnen 3 jaar:

Na toekenning van uw vergunning dient u uw activiteit binnen 3 jaar te starten. Doet u dit niet, dan vervalt uw vergunning.

Blijvend gebruik:

In de vergunning kan tevens het voorschrift worden opgenomen dat de toegekende ruimte gebruikt moet blijven. Zo niet, dan vervalt de vergunning na een bepaalde termijn en krijgen andere initiatiefnemers de kans om een aanvraag in te dienen.

Uitzondering

Mogelijk mogen deze constructies na de ontmanteling van het windpark blijven liggen, als blijkt dat zich in het windpark nieuwe waardevolle natuur ontwikkelt die bijdraagt aan een gezonde Noordzee.

Financiële zekerheid

De financiële zekerheid is ter dekking van de kosten voor het verwijderen van de objecten indien de vergunninghouder dit niet doet (bijvoorbeeld door faillissement).

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Ga naar de KRM

Archeologische vindplaatsen

De archeologische vindplaatsen in de windenergiegebieden zijn in kaart gebracht. U vindt deze rapporten op https://offshorewind.rvo.nl/

Het beoordelen van de eventuele effecten van uw activiteit op archeologische vindplaatsen vindt plaats conform het Verdrag van Valletta.