Medegebruik windparken Noordzee Stap 1

Stap 1 Vooroverleg

Stap 1

Medegebruik_windparken_V4_Pagina_1 1200 px Stap 2 Stap 3 Mailformulier Voortoets Voortoets Gebiedspaspoort

Hotspots

Stap 2

Ga naar stap 2

Stap 3

Ga naar stap 3

Voortoets

In een voortoets wordt specifiek gekeken naar de effecten van uw activiteit op het ecosysteem en Natura2000-gebieden.

Belangrijke aspecten zijn:

  • niet-inheemse soorten
  • ecologische draagkracht
  • nutriëntenonttrekking of -toevoer
  • extra risico’s voor soorten, bijvoorbeeld door aantrekking van vogels

Na de voortoets is duidelijk of een passende beoordeling noodzakelijk is en/of een ontheffing wet natuurbescherming dient te worden aangevraagd.

Als uw activiteit op een grotere schaal plaatsvindt en grootschalige effecten niet kunnen worden uitgesloten, kunt u aanvullend om een Milieueffectrapportage worden gevraagd.

Gebiedspaspoort

In het gebiedspaspoort staat beschreven hoe een windpark eruitziet, welke ruimte er beschikbaar is en welke activiteiten de voorkeur krijgen.