Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 28

Header nieuwsbrief IDON

Robots op zee

Op de Noordzee werd onlangs een autonoom varend schip getest. Het manoeuvreerde zonder bemanning en zonder aansturing van buitenaf. De proef was ook voor beleidsmakers en juristen interessant. “Het experiment leert ons wat autonome scheepvaart gaat betekenen voor de maritieme regelgeving,” zegt Leon van der Meij van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer bewustzijn nodig op aanpak oliebestrijding met detergenten

Wat krijg je als je olie, zeewater en mengenergie van golven en wind samenbrengt? “Met een rekenmodel zoeken we het antwoord”, zegt chemisch technoloog Marieke Zeinstra, onderzoeker van NHL Stenden Hogeschool. Ze vindt dat we dit chemische proces wereldwijd beter moeten begrijpen om verantwoorde keuzes te kunnen maken over het gebruik van detergenten bij de bestrijding van olieverontreiniging op zee.

Werkwijze scheepswrak illustratief voor erfgoedstrategie

Op 26 februari 2019 zijn boven Terschelling restanten van een bijzonder scheepswrak gevonden van rond 1540. De vondst is illustratief voor de manier waarop archeologen versneld kennis over de Noordzeebodem willen opbouwen. Dat zegt Barbara Speleers, programmaleider van het programma Maritiem Erfgoed Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

OSPAR

Van 24 tot 28 juni 2019 was Nederland gastheer voor de jaarlijkse bijeenkomst van de OSPAR-commissie. Die stond in het teken van de nieuwe strategie voor de noordoostelijke Atlantische oceaan voor de periode 2020-2030. De strategie zal volgend jaar in Lissabon officieel worden vastgesteld tijdens de OSPAR-ministersconferentie. De voorbereidingen van de ministerconferentie zijn in volle gang.

Nederlandse plan van aanpak tegen verzuring van de oceaan

Onze Noordzee staat in verbinding met de oceanen. Daar voltrekt zich -als gevolg van verzuring-een langzame, maar niet te stoppen transformatie. “Wetenschappers weten niet of we binnenkort naar een blauwe, rode of zwarte oceaan zullen kijken”, zegt Tom Kompier van het ministerie van IenW.