Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 35

Header nieuwsbrief IDON

50 jaar beheer van de Noordzee

Op 1 april 2021 was het 50 jaar geleden dat er een aparte beheerorganisatie voor de Noordzee werd opgericht. Rijkswaterstaat Zee&Delta vierde dit gouden jubileum door de opgedane kennis, kunde en ervaring te delen met het publiek. Hoe? Met een webinar en een jubileumboek. Later dit jaar volgt er een reünie voor (oud)medewerkers.

Kennismaking met Sybilla Dekker van het Noordzeeoverleg

De komende 10 jaar adviseert het Noordzeeoverleg het Rijk over de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Het gaat om afspraken over energie, voedsel en natuur. Onafhankelijk voorzitter van het OFL Sybilla Dekker is er sinds 1 januari 2021 voorzitter. Wat staat haar te doen?

Circulair gebruik van vistuig: hoe werkt dat?

Visnetten zijn uniek, kostbaar en gaan doorgaans lang mee. Maar het houdt een keer op. Wat dan? Precies daarom draaien zwerfvuilexperts al warm voor de praktische implementatie van acties gericht op circulair gebruik van vistuig. De EU-richtlijn ‘Single Use Plastics’ gaat daarbij helpen.

Eerste 2.0 windparken bij Borssele operationeel

Begin 2021 werd een belangrijke mijlpaal bereikt. De drie windparken in windenergiegebied Borssele, waaronder een innovatiekavel, zijn operationeel! In één klap is Nederland 1500MW aan geïnstalleerd vermogen rijker. Daarmee is een einde gekomen aan de in 2014 gestarte voorbereidings- en bouwfase van deze nieuwe generatie parken. Maar dat houdt niet in dat het werk voor Rijkswaterstaat klaar is: nu start de dertig jaar durende beheerfase.