Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 30

Header nieuwsbrief IDON

Haaien, roggen en stroomkabels op de Noordzee

Als het lukt met de financiering start er in 2020 een promotieonderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden van kabels in offshore windparken op het gedrag van haaien en roggen. Initiatiefnemer Annemiek Hermans (Witteveen+Bos) geeft tekst en uitleg.

Uniek burgerinitiatief tegen zwerfafval langs de Noordzeekust

Steeds meer mensen komen in actie om de vervuiling van de Noordzeekust tegen te gaan, maar het initiatief van biologe en RWS medewerker Machteld Rijkeboer is wel heel bijzonder. In april 2020 start ze met een fietstocht rondom de gehele Noordzeekust om in kaart te brengen hoeveel afval er ligt en waar het vandaan komt. Een reis van ruim 6500 kilometer die door acht landen voert en zo’n vijf maanden gaat duren.

Impressie Noordzeedagen IJmuiden

Op 3 en 4 oktober 2019 kwamen 180 beleidsmedewerkers, onderzoekers, beheerders, gebruikers en ngo’s in IJmuiden samen voor de Noordzeedagen. Thema: ‘Spannende ontwikkelingen in de Noordzee - Hoe bewaren we de balans?’ Om dit thema kracht bij te zetten werd het netwerkevenement gehouden op het spannende Forteiland IJmuiden.

Een nieuwe LNV directeur in het IDON

Na vier jaar als directeur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat vond Nanou Beekman het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond ze bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar ze sinds 1 juni 2019 directeur Visserij en Landelijk gebied is. Wat kan het IDON van haar verwachten?

Europese missieopdracht voor Milieu en Oceanen

Sinds de Europese verkiezingen gaat het in Brussel niet alleen over een Green Deal maar ook over een missieopdracht ‘Milieu en Oceanen’. Nederland wil daar graag invloed op uitoefenen, maar hoe krijg je Nederlandse kennis en expertise in Brussel voor het voetlicht? Aan het woord zijn Lotte Lankveld en Xander Hoekman van de PV EU.