Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 29

Header nieuwsbrief IDON

Archeologie vergroot het draagvlak voor Noordzeetransitie

Welke informatie moeten we nog verzamelen om het verhaal van de Nederlandse prehistorie op de bodem van de Noordzee goed te kunnen vertellen? En hoe kunnen we die informatie op een creatieve manier verzamelen? Daarover gaat het syntheserapport NSPRMF dat in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is geschreven door archeologen en fysisch geografen.

IDON - Kennismaking met Jan van Zanten

Jan van Zanten loste in mei 2019 zijn voorganger Ronald Blok af als directeur van de Kustwacht. Blok wordt nu ingezet voor de NATO. Het ministerie van Defensie vroeg Van Zanten om de ingezette koers bij de Kustwacht (Kustwachtvisie 2020) verder door te voeren. Wat staat hem te doen?

Community of Practice Multi Use Noordzee 2030

De Community of Practice Multi Use Noordzee 2030 blijkt een lerend netwerk dat het medegebruik op de Noordzee mogelijk wil maken. “Meervoudig gebruik van de ruimte is cruciaal om daadwerkelijk een duurzame blauwe economie op de Noordzee te kunnen realiseren,” stellen Nathalie Scheidegger van LNV en Nico Buytendijk van RVO, die de CoP onder de vlag van de Noordzeestrategie 2030 organiseren.

Van zee tot windpark

Komende maanden worden de eerste palen geslagen voor twee windparken in windenergiegebied Borssele, voor de Zeeuwse kust. Eind 2020 zouden ze in bedrijf moeten gaan na een jarenlang proces. Wat ging eraan vooraf?

Even voorstellen: de nieuwe Noordzeeburgemeester

Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam werd oud-Olympisch kampioen zeilen Marcelien Bos-De Koning gekozen tot de nieuwe Noordzeeburgemeester. Ze volgt Mariken Betsema op. Bos-De Koning wordt het komende jaar het gezicht van de Noordzee. “Ik wil iedereen vertegenwoordigen die zich inzet voor blauwe wateren en een groene wereld.”