Indienen zienswijzen

Via dit formulier kunt u zienswijzen indienen op een ontwerp-vergunning.

U krijgt z.s.m. een reactie op uw bericht.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden. Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.