Vergunningverlening voor activiteiten op Antarctica

Omdat de Zuidpool zo’n bijzonder en kwetsbaar gebied is, is het belangrijk dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom is besloten dat iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied een vergunning nodig heeft.

Sinds 1 januari 2014 is Rijkswaterstaat Zee en Delta verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor activiteiten op Antarctica vanuit Nederland. Iedereen die vanuit Nederland activiteiten wil ondernemen in het Antarctisch gebied heeft een vergunning nodig en dient deze aan te vragen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Informatie hierover én direct een vergunning aanvragen kan op de pagina Vergunning Antarctica. De doorlooptijd van de aanvraagprocedure bedraagt 7,5 maanden.

Belangrijk

Het seizoen om Antarctica te bezoeken, loopt van begin november tot en met eind maart. Dit betekent dat de procedure uiterlijk 31 oktober moet zijn afgerond en het aanvraagformulier dus uiterlijk 15 maart in bezit moet zijn van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Voor vragen mail naar: Antarctica@rws.nl