Vergunningen in procedure

Op deze pagina ziet u de vergunningen die momenteel in procedure zijn bij Rijkswaterstaat Zee en Delta.


Vergunningen

Rijkswaterstaat verleent vergunningen voor activiteiten op de Noordzee en Antarctica. De (ontwerp)-besluiten worden ter inzage gelegd via de dossierlinks op deze pagina. Op deze documenten kunnen zienswijzen worden ingediend via dit formulier.