Noordzeeloket

Ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ter inzage

Nieuwsbericht | 02-06-2017

Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 liggen de ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geƫxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren op de ontwerpkavelbesluiten met een zienswijze.
Voor meer informatie

Nieuws