Windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V: nieuw besluit veiligheidszone en gebiedspaspoort medegebruik

Eind 2023 is de bouw van het windpark in kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) afgerond – het windpark is begin dit jaar officieel geopend. Daarmee start er een volgende fase en gelden er nieuwe veiligheidsregels. Vanaf 2 februari 2024 geldt er een nieuw besluit van algemene strekking voor het instellen van de veiligheidszone voor kavel V van windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Doorvaartmogelijkheden in het windenergiegebied

In windenergiegebied Hollandse Kust (noord) is er, tussen het al langer bestaande Prinses Amalia Windpark en het nieuwe windpark in kavel V, een strook open zee van circa 4 km breed. Deze strook kan worden gebruikt als doorvaartmogelijkheid voor alle schepen om het windenergiebied te passeren. Daarnaast is in het Prinses Amalia Windpark sinds 2018 doorvaart voor schepen kleiner dan 24 meter toegestaan. Omdat er voldoende doorvaartmogelijkheden zijn in het windenergiegebied is er geen noodzaak om een doorvaartpassage aan te wijzen in de veiligheidszone van kavel V in windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

Figuur 1. Kavelindeling en ligging Hollandse Kust (noord)
Figuur 1. Kavelindeling en ligging Hollandse Kust (noord)

Gebiedspaspoort voor medegebruik in kavel V

Met de publicatie van de Handreiking gebiedspaspoort (pdf, 3.9 MB) voor Hollandse Kust (noord) is het vanaf februari 2024 mogelijk om een vergunning aan te vragen voor medegebruik-activiteiten. De toegestane medegebruiksvormen in windenergiegebied Hollandse Kust (noord) zijn: aquacultuur, andere vormen (dan windenergie) van duurzame energieopwekking en -opslag, natuur-bevorderende projecten en experimenten met passieve visserij. Voor passieve visserij zal separaat een uitvraag worden gedaan om te bepalen welke vissers een experiment in het windpark mogen uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en doorvaart en medegebruik in het gebied zie Noordzeeloket/Windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Op die webpagina is binnenkort een filmpje te bekijken over (vergunningaanvraag voor) medegebruik van windenergiegebied Hollandse Kust (noord).