Nieuw filmpje over bruinvisonderzoek in windpark Borssele

Is een windpark in de Noordzee een geschikt leefgebied voor bruinvissen? Dat is de vraag die aan de basis ligt van meerjarig onderzoek dat Wozep sinds oktober 2021 laat uitvoeren in windpark Borssele, voor de kust van Zeeland. Een nieuw projectfilmpje op het Noordzeeloket geeft een inkijkje in dit onderzoek in windpark Borssele.

Voor het onderzoek zijn 14 meetstations in en rond de windparken geïnstalleerd die de klikgeluiden van bruinvissen registreren. Dat biedt veel kennis over het voorkomen van de bruinvis binnen het windpark. Iedere drie maanden varen de onderzoekers van WaterProof BV en Wageningen Marine Research langs de boeien voor controle en het ophalen van tussentijdse data. Vier keer zijn de onderzoekers inmiddels uitgevaren naar het windpark. In het filmpje doen twee van de onderzoekers enthousiast hun verhaal. Voorzichtige conclusies trekken ze nog niet. Het onderzoek duurt niet voor niets minstens vijf jaar. ‘Pas dan kun je echt conclusies trekken’, aldus de onderzoekers. Wel verwachten we dit najaar al een eerste inkijkje in wat er afgelopen jaar aan data is opgehaald.

Onderzoek op zee vraagt, behalve gunstige weersomstandigheden, de nodige coördinatie en afstemming met de betrokken windparkeigenaren – voor Borssele zijn dat Blauwwind en Ørsted –, de Kustwacht en de Rijksrederij die de onderhoudsvaartochten uitvoert. Waar mogelijk wordt de kans geboden aan andere onderzoekers om mee te varen. Zo zijn er al enkele malen vogeltellingen uitgevoerd tijdens deze vaartochten.