Wozep Nieuwsflits - september 2022

header_nieuwsbrief_WOZEP_02_logo
Wozep Nieuwsflits - september 2022

Beste geïnteresseerde in Wozep,

Het najaar staat vaak in het teken van terugkijken, reflecteren en afronden. Wat hebben we bereikt aan onderzoeksresultaten en hoe staan de lopende projecten en plannen ervoor? Daarmee komt er ook weer ruimte om verder vooruit te kijken naar de plannen voor komend jaar. In dit geval wordt die vooruitblik extra bijzonder omdat die de basis is voor ons Meerjarenplan 2! De huidige Wozep-opdracht loopt tot eind 2023, waarna we met frisse plannen en visie een nieuwe fase ingaan die tot en met 2030 loopt. Hierin bouwen we voort op wat we de afgelopen zes jaar hebben bereikt en te weten zijn gekomen. We kijken ook scherp naar waar de grootste ecologische knelpunten liggen. Door de betrouwbaarheid van kennis te vergroten krijgen we nog betere inzichten. In dit nieuwe plan zullen we vanuit een nog bredere, integrale invalshoek kijken naar het ecosysteem en onze opgave, waarbij de samenwerking met MONS een belangrijk onderdeel is. Kortom, een spannende nieuwe tijd! Daarover binnenkort meer.

Bruinvissen foto: Ruben Fijn

Bruinvissen. foto: Ruben Fijn

In deze nieuwsflits lees je over een onlangs afgerond en een lopend onderzoek. Als eerste de systematische akoestische monitoring gedurende vier jaar van de vleermuisactiviteit op de Noordzee. Die heeft verrassende informatie opgeleverd, informatie die kan leiden tot mitigerende maatregelen bij de ontwikkeling van windenergie op zee. Het andere onderzoek, naar de aanwezigheid van bruinvissen in en rond windpark Borssele, loopt nog een paar jaar door. De onderzoekers vertellen over de aanpak en brengen hun werk in beeld in een nieuw projectfilmpje.

Veel lees- en deze keer ook kijkplezier!

Ingeborg van Splunder

Projectmanager Wozep

Verrassende kennis over activiteit ruige dwergvleermuis op de Noordzee

Tussen 2017 en 2020 heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Wozep op 14 locaties in de zuidelijke Noordzee een systematische akoestische monitoring uitgevoerd van de vleermuisactiviteit. De monitoring levert niet alleen verrassende resultaten op, het zijn ook resultaten die kunnen leiden tot effectieve maatregelen bij het bedenken, ontwikkelen en implementeren van windenergie op zee. En dus tot minder aanvaringen van vleermuizen met de rotorbladen van windturbines.

Lees meer over het onderzoek.

Nieuw filmpje over bruinvisonderzoek in windpark Borssele

Is een windpark in de Noordzee een geschikt leefgebied voor bruinvissen? Dat is de vraag die aan de basis ligt van meerjarig onderzoek dat Wozep sinds oktober 2021 laat uitvoeren in windpark Borssele, voor de kust van Zeeland. Een nieuw projectfilmpje op het Noordzeeloket geeft een inkijkje in dit onderzoek in windpark Borssele.

Bekijk het filmpje Bruinvisonderzoek windpark Borssele.