Wozep Nieuwsflits mei 2023

header_nieuwsbrief_wozep_02_logo
Wozep Nieuwsflits - mei 2023

Beste lezer,

Wozep is 2023 gestart met een Tussenstandbijeenkomst: op 14 februari was er bij Naturalis een zeer geslaagde lezingenmiddag die door zo’n honderd mensen bezocht is. Er werden resultaten gedeeld van vogel- en zeezoogdierprojecten, maar ook werd er een update gegeven van het ecosysteemeffecten-onderzoek en de aanpak van Wozep in de opslag en het beheer van alle verzamelde data. De presentaties zijn terug te vinden op het Noordzeeloket.

Naast deze bijeenkomst waarin wordt teruggekeken, heeft het Wozep-team ook vooruitgekeken. Het Wozep Meerjarenprogramma 2024-2030 is afgerond: hierin worden de belangrijkste kennisleemtes uitgewerkt tot onderzoeksporen voor de komende jaren. Het Meerjarenprogramma verschijnt zeer binnenkort op het Noordzeeloket - we houden je op de hoogte. Het gebruik van de resultaten in het Windenergie op zee-proces (onder andere voor de kavelbesluiten) is een belangrijke factor in de prioritering en planning van het onderzoeksprogramma. Wozep gebruikt dit Meerjarenprogramma voor de afstemming en samenwerking met MONS. In deze nieuwsflits lees je wat de eerste stappen zijn in het vormgeven van de samenwerking van Wozep en MONS. Hiernaast vind je interessante artikelen over het vogel-aanvaringsonderzoek in Luchterduinen, het Bruinvisnetwerk Borssele-project en het zenderen van zeehonden nabij Borssele.

Ik wens je veel leesplezier!

Ingeborg van Splunder

Projectmanager Wozep

Heb je een vraag of suggestie, gebruik dan graag dit formulier.

Onderzoek naar vlieggedrag van zeevogels in offshore windpark: hoe groot is de kans op een 'aanvaring'?

De afgelopen jaren heeft Waardenburg Ecology in het windpark Luchterduinen een Wozep-onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van vogels in en rondom het windpark. Dit onderzoek heeft waardevolle nieuwe informatie opgeleverd die gebruikt kan worden om tot betere schattingen te komen van de aantallen aanvaringsslachtoffers als gevolg van windenergie op zee.

Lees meer over het onderzoek.

Bruinvisnetwerk Borssele helpt tijdens servicevaartocht andere onderzoeksprojecten

Voor het Wozep project Bruinvisnetwerk Borssele varen onderzoekers met één van de schepen van de Rijksrederij ieder kwartaal uit naar windpark Borssele. Met deze zogenoemde servicevaartocht controleren ze de meetapparatuur die in het windpark is geïnstalleerd voor het registreren van klikgeluiden van bruinvissen en ander onderwatergeluid. Voor een efficiënte inzet van scheepstijd en -middelen krijgen onderzoekers van andere projecten de gelegenheid om op deze tochten mee te varen. Zo zijn onderzoekers van het ElasmoPower-project inmiddels al vijf keer mee aan boord gegaan.

Lees meer over de samenwerking.

Programma MONS komt op stoom

Met het in december 2022 dienst treden van Jakob Asjes, programmamanager Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking, Soortenbescherming (MONS) bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, is MONS nu echt van start gegaan en op stoom aan het komen.

Lees meer over het programma MONS.

Gezenderde zeehonden rond offshore windparken in aanbouw – onderzoek afgerond

In september 2019 liet Wozep een aantal zeehonden zenderen in de omgeving van windenergiegebied Borssele, waar gebouwd werd aan windparken. Het doel was om zowel het zwem- en foerageergedrag als het gedrag, zoals de keuze voor bepaalde rustplaatsen van deze zeehonden, te monitoren in relatie tot geluid door de bouw van de windparken. Kennis over veranderingen in het gedrag van zeehonden is belangrijk; het geeft een beeld van het effect van geluidsverstoring op de conditie en algehele gezondheid van de dieren.

Lees meer over het onderzoek.