Meerjarenprogramma Wozep 2024-2030 ligt klaar

header_nieuwsbrief_wozep_02_logo
Wozep Nieuwsflits - juni 2023

Beste lezer,

Nu de eerste opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Wozep ten einde loopt – de opdracht loopt tot eind 2023 – is het tijd om vooruit te kijken naar de koers en richting van het vervolg. We hebben, vanuit de ervaring en kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan, het nieuwe meerjarenprogramma Wozep 2024-2030 uitgewerkt en vormgegeven. Er is veel veranderd sinds het verschijnen van het eerste meerjarenprogramma. Zo is de ambitie voor windenergie op zee sterk gegroeid, is er veel meer ecologische kennis beschikbaar gekomen en valt Wozep vanaf 2024 als eigenstandig deelprogramma onder het programma Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortenbescherming (MONS). Deze ontwikkelingen, kansen en kennis hebben we vertaald naar onderzoekslijnen per Wozep-thema.

Daarmee hebben we onze koers voor de komende jaren bepaald, waarbij we uiteraard oog houden voor tussentijdse ontwikkelingen: de koers staat vast, we sturen bij waar nodig. In het nieuwe meerjarenprogramma hebben we aandacht voor huidige prangende vragen vanuit windenergie op zee. Tegelijkertijd focussen we op nu al te starten ecologische kennisontwikkeling met het oog op toekomstige besluitvorming. We kijken met andere woorden naar het nu en de korte termijn, én naar mogelijke effecten van windenergie op zee in de toekomst, op de langere termijn. Benieuwd geworden? Het meerjarenprogramma Wozep 2024-2030 en het bijbehorende jaarplan 2023-2024 zijn te vinden op het Noordzeeloket.

Ik wens je veel leesplezier!

Ingeborg van Splunder

Projectmanager Wozep

Heb je een vraag of suggestie, gebruik dan graag dit formulier.

Meerjarenprogramma 2024-2030

De eerste Wozep-opdracht die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2016 aan Rijkwaterstaat gaf loopt tot eind 2023. Het werd daarom tijd om aan de vervolgopdracht te werken. Het Meerjarenprogramma 2024-2030 is daarvan het resultaat: het geeft richting aan de onderzoeksplannen van Wozep voor de volgende zeven jaar. Download hier het meerjarenprogramma 2024-2030 (pdf, 2.5 MB).

Jaarplan 2023-2024

Ieder jaar kijkt Wozep naar de eigen voortgang en de behaalde resultaten. Ook gaan we jaarlijks na of er nieuwe vragen zijn ontstaan die om nader onderzoek vragen. Dit resulteert in een Jaarplan, met de nieuwe deelprojecten voor het opvolgende jaar. Het Jaarplan 2023-2024 ligt klaar en is te downloaden op het Noordzeeloket (pdf, 746 kB).