Wozep Nieuwsflits januari 2023

header_nieuwsbrief_wozep_02_logo
Wozep Nieuwsflits - januari 2023

Beste lezer,

Met veel plezier bied ik deze nieuwsflits Wozep aan om jullie te informeren over de projecten die recent zijn afgerond en wat ze ons geleerd hebben. 2022 was een enerverend jaar waarin we weer meer inzicht hebben gekregen in de impact op de ecologie van windparken op zee, maar ook waarin we steeds duidelijker merken hoe groot de behoefte is aan een goede kennisbasis voor besluitvorming. De ambitie voor windparken op zee blijft groeien!
In 2023 zal onder andere het onderzoek naar de inzet van high definition camera’s en automatische beeldherkenning voortgezet worden, om zo de verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren te kunnen monitoren. Deze nieuwe methode is nodig om verschillen in verspreiding van vogels binnen en buiten het windpark te kunnen volgen. Verandert dit in de tijd? Is er sprake van gewenning door zeevogels aan turbines?

Naast dit onderwerp is er in deze nieuwsflits aandacht voor onderwatergeluid en het effect op bruinvissen. Ook lezen jullie over het langjarige onderzoek naar benthos-ontwikkeling in zacht substraat in Prinses Amalia Windpark. Veel leesplezier!

Tot slot alvast een aankondiging: op 14 februari is er ’s middags de mogelijkheid om meer verhalen over het Wozep-onderzoek te horen tijdens de zogenoemde tussenstandsbijeenkomst. Binnenkort maken we het programma bekend. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je er graag bij zijn, meld je dan aan via het formulier hieronder. Jullie zijn van harte welkom!

Ingeborg van Splunder

Projectmanager Wozep

Heb je een vraag of suggestie, gebruik dan graag dit formulier.

Welke onderwatergeluidniveaus verstoren bruinvissen?

In 2021 en 2022 hebben TNO, Wageningen Marine Research (WMR) en WaterProof BV in opdracht van Wozep een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bruinvissen tijdens de aanleg van de Gemini- en Borssele-windparken. Voor hun monitoring baseerden de onderzoekers zich op echolocatiegeluiden van de bruinvis (porpoise positive minutes gemeten door CPOD-apparatuur), waarbij ze tegelijkertijd metingen deden van het onderwatergeluid (met sound traps).

Lees meer over het onderzoek.

Digitale videobeelden onthullen interacties tussen offshore windparken en zeevogels en zeezoogdieren

Videobeelden van digitale vogeltellingen vanuit vliegtuigen boven de Noordzee – zowel boven windparken als daarbuiten – laten zien dat de meeste onderzochte zeevogel- en zeezoogdiersoorten geen sterke voorkeur hebben voor bepaalde gebieden. Voor de verdere uitrol van windparken op zee is het essentieel om met behulp van deze onderzoeken een duidelijk beeld te krijgen van de verspreiding van zeezoogdieren en vogels binnen en buiten de parken.

Lees meer over het onderzoek.

Samenstelling bodemdieren in kaart gebracht 15 jaar na bouw Prinses Amalia Windpark

In 2022 was het 15 jaar geleden dat de bouw van het Prinses Amalia Windpark, voor de kust van Noord-Holland, is voltooid. Een goed moment om zien of er na 15 jaar sprake is van verschil tussen de bodemdieren die voorkomen in het windpark enerzijds en anderzijds op referentielocaties buiten het windpark.

Lees meer over het onderzoek.

Internationaal artikel over effectbeoordeling offshore wind – met bijdrage van Wozep

Vanuit de projecten die Waardenburg Ecology heeft gedaan voor Wozep heeft ecoloog Astrid Potiek meegewerkt aan een internationaal artikel over de effectbeoordeling (impact assesment) van offshore windparken. Dit artikel is recent gepubliceerd in het gerenommeerde blad Biological Conservation.

Lees meer over het artikel.

Nieuw vogeltrekvoorspellingsmodel kan bijdragen aan minder vogelslachtoffers door windparken op zee

Op 13 december 2022 is Maja Bradarić van de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp vogeltrek op de Noordzee en de mogelijkheid die trek te voorspellen. Het voorspellingsmodel dat dit onderzoek heeft voortgebracht is een belangrijk onderdeel van een procedure om windturbines op zee stop te zetten zodra er massale vogeltrek over zee wordt verwacht.

Lees het volledige artikel.