Wozep Nieuwsflits - februari 2022

header_nieuwsbrief_WOZEP_02_logo
Wozep Nieuwsflits - februari 2022

Beste geïnteresseerden in Wozep,

Deze nieuwsflits gaat over de laatste ontwikkelingen van Wind op zee ecologisch programma (Wozep). Het jaar begon goed met een groot aantal onderzoeksprojecten. We houden jullie hiervan op de hoogte en publiceren de afgeronde rapporten zoals altijd op het Noordzeeloket/Wozep.

Windpark op de Noordzee ©Dutch Maritime Productions

Windpark op de Noordzee  © Dutch Maritime Productions

Op de agenda van dit jaar staat het gebruik van de ontwikkelde kennis bij de cumulatieve effectberekeningen (KEC). Het begrijpen van effecten is namelijk één, maar het gaat vooral om inzet van deze kennis in het Windenergie op Zee-beleid. Wozep en EZK presenteren het thema ‘Kennis voor beleid’ in een speciale sessie op het CWW-congres (4-8 april). We hopen van harte dat we jullie daar live kunnen ontmoeten.

Ook belangrijk: dit jaar start het MONS-onderzoeksprogramma! Dit programma ontwikkelt kennis voor de transitie van voedsel, energie en natuur op de Noordzee. Wozep verkent de samenwerking en aansluiting met MONS-onderzoek, want hier liggen mooie kansen en grote meerwaarde. Kortom: we staan weer klaar voor een dynamisch jaar.

Veel leesplezier,

Ingeborg van Splunder
Projectmanager Wozep

Vijf jaar Wozep-kennis in kaart gebracht

In een langlopend onderzoeksprogramma zoals Wozep is het goed om tussentijds terug te kijken en te beschouwen wat het resultaat is van al het uitgevoerde onderzoek. Daarom gaven we ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV in 2021 de opdracht om in beeld te brengen wat Wozep de afgelopen vijf jaar aan inhoudelijke kennis opleverde. Het evaluatierapport dat daaruit voortkwam, is vers van de pers.

Gewone zeehond - Phoca vitulina ©Dutch Maritime Productions

Gewone zeehond (phoca vitulina) ©Dutch Maritime Productions

Wozep onderzoekt de impact die windenergie op zee op beschermde soorten heeft. Het programma startte in 2016 vanuit het idee dat een centraal, door de overheid aangestuurd onderzoeksprogramma efficiënter en daarmee goedkoper is dan onderzoek per windpark. Op deze manier bewaken we de samenhang van de onderzoeksprojecten beter. In het eerste jaar van Wozep schreven we een meerjarenprogramma: we formuleerden de kennisvragen met een uitwerking naar de onderzoekslijnen voor de periode 2016-2021 (later verlengd tot 2023).

Lees meer over het evaluatierapport!

Nieuwe stap naar automatische herkenning van zeevogels en zeezoogdieren

Het handmatig detecteren en identificeren van zeevogels en zeezoogdieren is kostbaar. Daarom zette Wozep de eerste stap naar een digitale tool voor automatische detectie en identificatie in digitale videobeelden. Wageningen University en Research (WUR) kreeg de opdracht om een plan van aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van zo’n op deep learning gebaseerd algoritme.

Vogels - Jan van Gent - Morus bassanus ©Dutch Maritime Productions

Jan-van-gent ©Dutch Maritime Productions

Nu nog handmatig

Vanaf februari 2021 voerde Bureau Waardenburg BV samen met HiDef-BioConsult SH tweemaal per maand een digital aerial survey op zee uit, in en buiten het Belgisch-Nederlandse windgebied nabij Borssele. Hiermee willen we een jaarrond overzicht krijgen van aantallen en dichtheden van zeevogels en zeezoogdieren in en buiten de operationele (en deels nog in aanbouw zijnde) windparken. Ook willen we verzameld beeldmateriaal gebruiken voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd beeldverwerkingsalgoritme. Zo werken we toe naar de surveymethode van de toekomst.

Lees meer over deze deep learning tool.

4-8 april 2022