Wozep Nieuwsbrief - No 5

header_nieuwsbrief_WOZEP_03_logo
Wozep Nieuwsbrief - Nr. 5

Bij deze eerste Wozep-nieuwsbrief van 2021 beginnen we meteen met twee nieuwtjes: dit is de eerste editie in het Nederlands én ook de laatste editie in de huidige stijl.

Dit jaar proberen we onze lezers vaker mee te nemen in de onderzoeken waarbij wij betrokken zijn, de kennis die we vergaren en de ontwikkelingen in de ecologie rondom wind op zee. Daarom werken wij aan een nieuw communicatieplan voor het programma. Dat plan rollen wij zorgvuldig uit. Om jullie goed op de hoogte te houden zullen wij daarom ook via andere kanalen van ons laten horen.

In deze nieuwsbrief lees je over onderwatergeluid, de effecten hiervan op bruinvissen en de dataverzameling op zee, het wel en wee van de kleine mantelmeeuw én de ontwikkeling van een innovatieve meetmethode: dieren tellen in high definition.

Veel leesplezier gewenst!

High Definition Survey

illustratie High DefOp de Noordzee worden zeezoogdieren en zeevogels al jaren visueel geïnventariseerd vanuit vliegtuigen. Vanuit het Wind op zee ecologisch programma (Wozep) is er behoefte aan verandering: van de ‘old school’ visuele surveys naar digitale surveys mét automatische beeldherkenning.

Lees het hele artikel over High Definition Survey

In the spotlight: Kleine Mantelmeeuw

MantelmeeuwWindmolenparken op zee genereren duurzame energie. Dat is heel positief, maar de parken kennen ook een keerzijde. Want wat zijn de ecologische effecten van windparken op zee? En in hoeverre hebben vogels, vleermuizen, vissen en zeezoogdieren last van (de aanleg van) de parken? We vroegen het onderzoeker Ruben Fijn.

Lees het hele artikel over de Kleine Mantelmeeuw

Onderwatergeluid Borssele

Waterproof BorsseleOnderwatergeluid tijdens de installatie van windparken op zee kan tot effecten leiden op het onderwaterleven. In dit Wozep-onderzoek zijn meetgegevens verzameld om de voorspelde effecten op de bruinvispopulatie te toetsen en de onderzoeksmethode te verbeteren.

Lees het hele artikel over onderwatergeluid bij Borssele

Onderwatergeluidniveaus bruinvis

bruinvisOnderwatergeluidniveaus stijgen wereldwijd door intensiever gebruik van zeeën en oceanen. Bepaalde antropogene geluiden kunnen extreem luid zijn. Sommige van deze impulsieve onderwatergeluiden zijn zó hard, dat ze het gehoor van nabije zeezoogdieren aan kunnen tasten. We onderzoeken het effect van impulsgeluidniveaus op het gehoor en het gedrag van bruinvissen.

Lees het hele artikel over onderwatergeluidniveaus bruinvis

Voor meer informatie over de verschillende onderzoeksonderwerpen kijk op de documentenpagina op onze website.