Ruimtelijke ordening

Om de bescherming van cultureel erfgoed goed te positioneren bij ruimtelijke ontwikkelingen op zee en om initiatiefnemers op voorhand een beeld te geven of zij bij hun project met archeologische waarden te maken krijgen, is het van belang dat er voldoende informatie over de archeologische waarden beschikbaar is.

Informatie over wrakken is beschikbaar middels Geoweb waarin de wrakkendatabase van Rijkswaterstaat, de Dienst der Hydrografie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn gekoppeld. De RCE heeft samen met Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor de vervaardiging van een beleidsadvieskaart voor de verdronken archeologische landschappen van de Noordzee. Deze kaart zal bestaan uit een landschapszonering voor de Noordzee met daaraan per zone richtlijnen voor (geo-archeologisch) onderzoek ten behoeve van m.e.r.-procedures en vergunningverlening. Ook wordt het bestand met historische scheepsvindplaatsen door de RCE geactualiseerd. Beide producten zullen een betere afweging van de archeologische belangen binnen de ruimtelijke planning en vergunningprocedure bevorderen.

Documenten en publicaties

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (download)

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (scherm versie)