Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 44

Header nieuwsbrief IDON

Noordzeedagen 2023: verandering, de enige constante in de Noordzee

Op 28 en 29 september 2023 vonden voor de 26e keer de Noordzeedagen plaats, dit keer op Texel. De tweedaagse conferentie werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee - NIOZ - in nauwe samenwerking met Wageningen Marine Research, TNO, Deltares en Rijkswaterstaat.

Weerbaar in woelige tijden

Mogelijke sabotage van zowel een gaspijpleiding als een telecomkabel tussen Finland en Estland in oktober 2023, de eerdere aanval op de Nord Stream gasleidingen en Russische onderzoeksschepen die onze energievoorzieningen in de Noordzee in kaart brengen: tegen deze dreigende achtergrond is in het voorjaar van 2023 het ‘Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur’ (PBNI) gestart.

Porthos gaat van start, het eerste grote project voor CO2 opslag in Nederland

Wie kent ze niet, de drie musketiers uit de klassieke roman van Alexandre Dumas? Maar weet je ook dat twee prominente CO2-opslagprojecten in Nederland zijn vernoemd naar Porthos en Aramis? Afgelopen zomer keurde de rechter de vergunningen voor Porthos onherroepelijk goed, waardoor de bouwfase nu daadwerkelijk van start kan gaan.

Natura 2000-beheerplannen vastgesteld

In het Nederlandse deel van de Noordzee, ver uit de kust, liggen drie grote Natura 2000-gebieden: Friese Front, Doggersbank en Klaverbank. In oktober 2023 werden de beheerplannen voor de komende zes jaar definitief vastgesteld en gepubliceerd. Hierin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor deze gebieden te halen en wie dat gaat doen.