Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 38

Header nieuwsbrief IDON

Veel belangstelling voor CoP Noordzee-Baltische zee

Ecosystem based Maritime Spatial Planning (eMSP) blijkt grotendeels een kwestie van communicatie en grensoverschrijdende samenwerking. De Europese Commissie gaf de lidstaten rond de Noordzee en de Baltische zee opdracht om daar een gezamenlijk project van te maken. Nederland levert de projectleiding vanuit de ministeries EZK/RVO (Nico Buytendijk), LNV (Nathalie Scheidegger), en IenW (Lodewijk Abspoel). Samen zijn ze aan de slag om het Europees maritieme beleid te koppelen aan een succesvolle werkvorm: de Community of Practice.

MOSWOZ: onderzoek naar scheepvaartveiligheid

Tijdens de stormen Corrie en Eunice begin dit jaar voeren twee schepen stuurloos door Nederlandse windparken. Eén van de schepen veroorzaakte flinke schade, het andere op miraculeuze wijze niet.

Het drukt ons met de neus op de feiten: de snelle uitbreiding van het aantal windparken op zee brengt nieuwe risico’s voor de scheepvaartveiligheid met zich mee.

Foto van een complex beleidsproces

Bericht: ‘Programma Noordzee 2022-2027 in ministerraad vastgesteld.’ Wie niet betrokken was bij het proces, neemt dit waarschijnlijk voor kennisgeving aan. Maar dat zou geen recht doen aan al het werk dat is verricht door de leden van de interdepartementale werkgroep Programma Noordzee 2021-2027. DGWB heeft de regierol gespeeld bij dit complexe traject, waarbij alle belangen afgewogen moesten worden. Daarom geven Tom Kompier en Ilse van de Velde, beide van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, desgevraagd een toelichting op het participatieve proces in de geest van de Omgevingswet.

HID Theo van de Gazelle verlaat Rijkswaterstaat

Betrokken en bevlogen: zo wordt Rijkswaterstaatbestuurder Theo van de Gazelle vaak omschreven. Volgens kenners zorgde hij voor professionalisering van het Noordzeebeheer. Na een loopbaan van ruim 40 jaar gaat hij op 19 juni 2022 met pensioen. Tijd voor een debriefing.

Voorbereiding UN Ocean Conference

Van 27 juni tot 1 juli 2022 vindt in Lissabon de ‘UN Ocean Conference’ plaats. Deze tweede VN-oceanentop is bedoeld om de uitvoering van Sustainable Development Goal 14 - life below water - te ondersteunen. De conferentie over zeeën en oceanen moet een call for action worden. Ook Nederland doet mee. Wat komt daarbij kijken?