Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 31

Header nieuwsbrief IDON

Windpark Borssele als proeftuin voor de Duurzame Blauwe Economie

Windpark Borssele lijkt een geschikte proeftuin om innovatieve projecten voor de Blauwe Economie te zaaien. De Community of Practice Noordzee wil daarbij matchmaker zijn voor de verschillende betrokken departementen en drie topconsortia voor kennis en innovatie (TKI): de TKI Wind op Zee, de TKI Water&Maritiem en de TKI Agri&Food. Maar hoe dan?

Vleermuismigratie en offshore windparken

In het Noordzeebeleid zijn ‘schone energie’ en ‘behoud van biodiversiteit’ twee handen op een buik. Maar voor een goede match is er wel veel kennis nodig. In opdracht van het RWS project Wozep doet WUR-wetenschapper Sander Lagerveld onderzoek naar vleermuismigratie in relatie tot offshore windparken. Dankzij deze nieuwe kennis kan de Noordzeebeheerder adequate maatregelen nemen.

Hulp bij Wind op Zee

Op 31 januari 2020 ging de website www.windopzee.nl online. Het digitale informatieplatform van de Rijksoverheid zal een belangrijke rol vervullen in de publiekscommunicatie over Wind op Zee. Initiatiefnemers Joost Vermeulen (EZK) en Angela Marlet (RVO) over het belang van dit informatiepunt.

Nederland aan het roer in de IMO

De komende twee jaar is Nederland lid van het dagelijkse bestuur van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De IMO is verantwoordelijk voor internationale regels voor de scheepvaart op zee. Kees Metselaar, eerste aanspreekpunt namens het ministerie van I&W, legt uit wat dat betekent.