Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) opengesteld voor medegebruik en doorvaart in de passage

Dit najaar is de bouw van windpark Hollandse Kust (zuid) afgerond – het windpark is officieel geopend. Daarmee start er een nieuwe fase en gelden er nieuwe veiligheidsregels. Vanaf 1 november 2023 geldt er een nieuw besluit voor het instellen van de veiligheidszone voor windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Doorvaartpassage

Met het nieuwe besluit voor het instellen van de veiligheidszone is er een doorvaartpassage ingesteld, waar schepen tot 46 meter onder voorwaarden doorheen mogen varen. De voorwaarden voor het gebruik van de doorvaartpassage zijn opgenomen in artikel 3 van het besluit. Voor het gebruik van de doorvaartpassage is ter verduidelijking een Gedragscode (pdf, 116 kB) opgesteld.

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met doorvaartpassage
Figuur 1. Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met doorvaartpassage

Medegebruik

Met de publicatie van de Handreiking gebiedspaspoort (pdf, 4.7 MB) voor Hollandse Kust (zuid) is het vanaf 1 november 2023 mogelijk om een vergunning aan te vragen voor medegebruik-activiteiten. De toegestane medegebruiksvormen in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn: aquacultuur, andere vormen (dan windenergie) van duurzame energieopwekking en -opslag, natuur-bevorderende projecten en experimenten met passieve visserij. Voor passieve visserij zal separaat een uitvraag worden gedaan om te bepalen welke vissers een experiment in het windenergiegebied mogen uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en doorvaart en medegebruik in het gebied zie Noordzeeloket/Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Op die webpagina is ook een filmpje te bekijken over (vergunningaanvraag voor) medegebruik van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).