Voortgang bouw windpark Hollandse Kust (zuid)

In het najaar van 2021 is energiemaatschappij Vattenfall begonnen met de bouw van het windpark Hollandse Kust (zuid), ongeveer 19 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort. De bouw is inmiddels al ver gevorderd: 87 van de 140 funderingen voor de turbines zijn geheid, er zijn al turbines geplaatst en kabels op de bodem gelegd. In juli 2023 moet het windpark gereed zijn.

laatstefunderingspaalaeolus Eneco

Windenergie op zee speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Daarom zal er de komende jaren een aantal windenergiegebieden op zee bij komen - zie de aanvullende Routekaart 2030/2031. Een van deze gebieden is het windpark in aanbouw Hollandse Kust (zuid).

In een nieuwsbericht geeft Vattenfall meer informatie over de bouwwerkzaamheden voor Hollandse Kust (zuid) en de mogelijke hoorbaarheid van de werkzaamheden.

Meer informatie over windenergie op zee is te vinden op dit Noordzeeloket en op windopzee.nl.